Historikk

Navnet Oksval stammer fra tysk; Oxwald, Ox (okse) og Wald (skog). Tyske munker fra Cistercienserordenen i klosteret på Hovedøya hadde sommerbeite for sitt fe i dette området, og fraktet dyrene i båt over fjorden.

Oksval terrasse ble bygget på slutten av 1960-tallet, og de første leilighetene var innflytningsklare i 1968. 

i 1988 ble eierformen omgjort fra borettslag til sameie.