Kontaktinformasjon:

Oksval II sameie

Org. nr. 977 077 176 
Fakturaadresse: Oksval II Sameie, Klient 314, Postboks 313, 1401 Ski 

Styret

Kontakt styret på e-post:

styret@oksval2.net

Styreleder

Cecilie Maske
Oksval terrasse 7 a
Mob.: 915 36 618

Forretningsfører

USBL 
P.box 313
1410 Ski
Tel.: 63 00 10 00

e-post: usbl@usbl.no 
nettside: http://www.usbl.no 

Oksval II på Facebook

Sameiet har sin egen gruppe på Facebook, vår "oppslagstavle".

https://www.facebook.com/groups/379550162115873/


Webmaster: Mathias Bolt Lesniak, mathias@lilio.com, 473 28 734