Miljøtiltak i Oksval II sameie


Styret har etter søknad fått tilsagn om 25.000 støtte fra USBLs Miljøfond til pinnsvinhus, insektshotell og flaggermushus(se søknaden vedlagt). Vi må selv stille med en egenandel på 25.000, fordelt 50/50 på midlene styret rår over, og egenandel fra sameierne.

Om du ønsker denne typen installasjon(er), send en mail til styret@oksval2.net merket Miljøtiltak innen frist 16. mai 2016, og oppgi:

•       Adresse
•       Hva du ønsker (pinnsvinhus, insektshotell og/eller flaggermushus)
•       Hvilken side av seksjonen din installasjonen(e) vil bli satt opp

Styret vil så etter beste evne fordele installasjonene godt utover sameiet.

Installasjonene hører hjemme i sameiet, og skal bli stående igjen ved evt flytting.

•       Pinnsvinhus: kr. 87.-
•       Flaggermuskasse: kr. 87.-
•       Insektshotell: kr. 163.-

Egenandelen betales kontant ved utlevering av installasjonene.

Informasjon om hvor og når disse kan hentes vil bli gitt så snart de blir levert til oss.

Lenker:

https://www.naturogfritid.no/614071/Hobby_og_hage/Pinnsvinhus/Pinnsvinhule
https://www.naturogfritid.no/614051/Flaggermuskasse+i+tre
https://www.naturogfritid.no/614010/Hobby_og_hage/Humler_og_bier/Insekthotell

Her er søknaden til USBL's Miljøfond.