Garasjelaget

Her finner du vedtekter for Oksval II sameies garasjelag, med kontrakt.

Lagets leder er fra høsten 2015 Hans Vilhelmshaugen, Oksval terrasse 15 c, og et eventuelt ønske om å bli satt opp på venteliste for garasje sendes til epost: gabrielefriis@gmail.com.

Garasjelaget er høsten 2015 under opprettelse i Brønnøysundregisteret. Garasjenes tilstand er til vurdering og forbedringstiltak vil deretter prioriteres og iverksettes. Lagets oppsparte midler er på ca 80.000.

Last ned som pdf her


Klikk her for å se ventelisten for garasjeplass.