Velkommen til vår nettside!

Her vil du finne informasjon som er god å ha som seksjonseier og beboer i Oksval II sameie.

Gi oss gjerne tilbakemelding om det er noe du lurer på!


Med vennlig hilsen 

Styret i Oksval II


Styrets årshjul

Her er oversikten over styremøter i 2019-20:

12.1., 10.12., 7.11., 11.2., 10.3., 14.4.

 

Årsmøte: Tirsdag 21.4.2020


Vårdugnad: 25. 4